Badania jakości wody w kąpieliskach i miejscach przeznaczonych do kąpieli przeprowadza Laboratorium akredytowane Saur Neptun Gdańsk S.A. Laboratorium jest wyposażone w nowoczesną aparaturę, pozwalającą na wykrywanie nawet śladowych stężeń badanych związków i oznaczanie obecności mikroorganizmów w badanej wodzie na poziomie pojedynczych kolonii. Badania są wykonywane w oparciu o normy międzynarodowe i europejskie, posiadające status norm referencyjnych przywołanych w przepisach prawnych dotyczących badania wód w kąpieliskach i miejscach przeznaczonych do kąpieli. Laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Tu możesz zapoznać się z wynikami badań kąpielisk, które objęte są programem Ekoplaża™: